نظرسنجی مشتریان

اطلاعات مشتری
۱- سطح رضایت از واحد خدمات مشتریان
ردیف عوامل ضعیف متوسط خوب خیلی خوب عالی توضیحات
۱-۱ نحوه برخوردو رفتار (اخلاق مداری)(احساس مسئولیت، اخلاق، انظباط کاری و پیگیری و ..)
۱-۲ معرفی و عرضخ و فروش محصول (علم فروش)
۱-۳ اطلاعات تخصصی و علمی در مورد محصول پکیج
۲- سطح رضایت از محصول
۲-۱ رضایت از بسته بندی (طراحی، رنگ، کافی بودن اطلاعات روی بسته و …)
۲-۲ رضایت از کیفیت (ظاهری، کاربردی، آنالیز و …)
۲-۳ قیمت
۲-۴ مدت زمان تجویل بار (از زمان سفارش تا تحویل)
۳- سطح رضایت از شرکت
۳-۱ سرعت ور سهولت در امور اداری فروش (صدور پیش فاکتورو حواله خروج تاييد واریز و …)
۳-۲ سهولت در ارتباط با شرکت (تلفن، حضوری، ایمیل، سایت و …)
۳-۳ اطلاع رسانی شرکت و تبلیغات (بروشور، کاتالوگ، هدایای تبلیغاتی و …)
۳-۳ مشتری مداری (مسئولیت پذیری در برابر انتقادات و شکایات و …)