درباره ما

شرکت آسایش صنعت آذر با برند تجاری ( HUTKING )

iran-mapفعالیــت خــــــود را در زمینه تولیــــــد و فروش پکیج ،

رادیاتور قرنـــیزی  و حوله خشک کن آغـاز کــرده است

و همواره در صــــــدد فـــــروش محــصولاتی برتـــر به

بازار مصرف داخل و خـارج دارد.
و بر این باور هستیــم که در برابر تمامی مشتریانی که

از محـــــصولات و خــدمات ما استفاده می کنند کاملاً
مســـئولیم که به خواســـته های صــریح و تلویــــحی

مشتریان توجه داشته باشیم.
شرکت آسایش صنعت آذر مفتخر است به ارائــه محصولات

با بهترین وضعیت . کیفــیت و ارتقاء سطحئ استانداردها

دربازار های داخلــی وچه در بازارهـــای کــــشور هـــای

همسایه عنواع بــــــرتریــــن کالارا برخود اختصاص دهد.